Zonne-energie

MET ZONNE-ENERGIE VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN

Van oudsher benutten wij de warmte van de zon. In de zomer verwarmt zij onze gebouwen direct, terwijl wij in de winter indirect opgeslagen zonneenergie in de vorm van hout, olie en gas voor onze gebouw- en drinwatervoorziening benutten.

Door technisch hoogwaardige collectoren en een daarop afgestemd totaalsysteem is een economische benutting van de zonne-energie tegenwoordig geen toekomstvisie meer.

De zon geeft ons op 2 manieren directe energie.

  1. De zonnecollector met zonneboiler voor warmwater.

  2. Het zonnepaneel zg PV-cellen, voor opwekking van electriciteit.

Zonnecollector 

De zonne-collector met het voorraadvat (= zonneboiler) kan worden toegepast overal waar vraag is naar warmwater.

De zonne-collector zorgt ervoor dat de temperatuur wordt overgebracht naar een boilervat. Een groot deel van het jaar zal het systeem kunnen voorzien in de vraag zonder bijverwarming nodig te hebben. Ook in zwembaden worden interessante terugverdientijden gehaald.

Door ons worden zonne-collectoren toegepast van fabrikaat Nefit en Viessmann.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (PV) maken electriciteit en doen dit door licht om te zetten. Ook in de wintermaanden bij helder weer zal het paneel electricteit leveren. De opbrengst hangt af van het aantal m2 dat wordt toegepast. Op momenten dat de electriciteit niet wordt gebruikt wordt deze teruggeleverd aan het net tegen een vergoeding.

Filmpje zonnestroom huiseigenarenWij zijn erkend SunNed-solarteurAdviesmodule huiseigenaren


Filmpje zonnestroom bedrijvenWij zijn erkend SunNed-solarteurAdviesmodule bedrijven